Pircēju personas datus ACR apstrādā, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas noteiktās prasības un citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Personas datu avots ir pabeigts pasūtījums/pirkums, kuru veic iegādājoties preci vai aizpildot kontaktu formu VIETNĒS.

Pirkuma laikā jūs aizpildiet pasūtījuma formu, kurā norādiet savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Tā ir minimāli nepieciešama kontaktinformācija, kura ir vajadzīga, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem.

Visa sniegtā mums personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā pasūtījuma izpildei un tiek glabāta ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu pasūtījumu apkalpošanu un izpildi.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei ir iespējams, rakstot uz baiba@andritocoffee.lv.